Geplaatst op Geef een reactie

Hoe timing de toon van het debat bepaalt

Maandag volgde ik een politiek debat in de KU Leuven Campus Kulak Kortrijk. Er werd gesproken over de rol van West-Vlaanderen op vlak van duurzame energie en wat de economische uitdagingen zijn voor West-Vlaanderen in de toekomst. Opvallend is het verschil in sfeer met een debat in volle verkiezingscampagne. Er was een erg losse sfeer en de meeste partijen brachten een gelijkaardige visie naar voor. Van nutteloos gekibbel was er geen sprake.

Het belangrijkste dat ik onthouden heb is dat West-Vlaanderen zijn geografische ligging (de kust) een groot voordeel is op vlak van duurzame energie en dat innovatieve start-ups gesteund moeten worden als we een braindrain vanuit de provincie willen tegengaan. West-Vlaanderen moet een boeiende provincie zijn om te gaan werken en heeft alle middelen om een voortrekkersrol te nemen in de evolutie naar duurzame economie.. Politieke debatten zijn altijd boeiend, maar zeker nu, als er geen verkiezingen zijn. Er heerste een constructieve en positieve sfeer!

Bedankt KU Leuven Campus Kulak Kortrijk om dit plaats te laten vinden!