Geplaatst op Geef een reactie

ja of JA? – Een sessie vol geluk

Op woensdag 17 februari volgde ik een interactieve sessie van Frederik Imbo getiteld: ja of JA?

We kregen deze sessie binnen het vak ‘Leiderschap in zelfsturende teams’. Ik vind dit erg passend. In een zelfsturend team is samenwerking the key to success. Een goede samenwerking steunt op zaken zoals empathie, inzicht en begrip in de ander zijn gevoel. Een sessie over geluk en hoe gelukkiger leven past hier dan ook perfect in.

De ganse presentatie was gericht in het krijgen van inzicht in je eigen leven en de mate waarin we ons gelukkig voelden. De boodschap luidde dat we zelf ons geluk in handen kunnen nemen en dat er daar verschillende technieken voor bestaan.

3 dimensies

Volgens Frederik Imbo zijn er 3 dimensies die ons het ultieme en duurzame geluk geven: waarde, plezier en connectie. Die laatste spreekt natuurlijk voor zichzelf. We moeten mensen om ons heen hebben. Famile, vrienden, collega’s, noem maar op. Ze zijn noodzakelijk voor ons geluk.

Daarnaast moet je ook waarde geven aan de zaken die je doet. Die waarde geeft ons een nuttig gevoel, wat ons opnieuw dichter bij geluk brengt. 


Ten slotte is er ook nog die derde dimensie. In alles wat we doen, of toch zoveel mogelijk, moeten we plezier vinden. Toffe dingen doen maakt ons gelukkiger.

Photo by Stan B on Unsplash

Huurder of eigenaar van je leven?

Een interessante vraag die aan bod kwam tijdens de sessie was de volgende: Ben je een huurder of eigenaar van je leven? Een huurder is iemand die zijn geluk laat afhangen van anderen en de omstandigheden om zich heen. Een eigenaar van zijn leven doet dit niet. Deze pakt het heft in eigen handen en stelt zichzelf verantwoordelijk voor zijn geluk.

Ben je nu beter een huurder, of toch een eigenaar? Daar is geen eenzijdig antwoord op. Een huurder geniet van de dingen om zich heen en dat is waardevol. Een eigenaar probeer ook zelf invulling te geven aan zijn of haar behoeften. Een combinatie is dus ideaal.

Zelf ben ik meer een eigenaar van mijn leven, wat niet altijd positief is. Het is een uitdaging voor mezelf om meer te kunnen genieten van de dingen die om me heen gebeuren.

Tot slot

Zelf ben ik best een gelukkig persoon. Zoals ik hierboven al aangaf ga ik erop letten om nog meer te genieten van de zaken om me heen. Maar als ik concludeer kan ik zeker stellen dat ik waarde heb in mijn leven, mensen om mij heen en veel vreugde. Iets wat de dag vandaag zeker niet altijd even gemakkelijk is, ik prijs mezelf gelukkig!

Interessante links