Geplaatst op Geef een reactie

Waarom geen enkel festival zelf hun evenement annuleerde…

Op 15 april besloot de veiligheidsraad om alle grote evenementen tot en met 31 augustus af te lassen. Een logische maatregelen die iedereen van mijlenver zag aankomen. Er was dan ook geen enkel festival of ander evenement dat verontwaardigd reageerde. Zij wisten natuurlijk al langer dat dit er ging aankomen. 

Dan rijst er natuurlijk de vraag waarom er geen enkele organisatie spontaan de handdoek in de ring gooide. Het antwoord is weinig verassend, geld.

Laat ik het even uitleggen. Eender welk evenement werkt samen met enorm veel verschillende mensen. Freelancers, security, special effects, podiumbouwers, klank en licht, catering… Al deze mensen sluiten contracten af met de organisatie om voor hen te werken. Deze contracten gaan logischerwijs over geld. En daar knelt het schoentje. Op het moment dat organisaties zelf beslissen om een evenement te annuleren ten gevolge van het Coronavirus zal de verzekering zo goed als zeker niet tussenkomen. Een pandemie wordt amper opgenomen in verzekeringen. 

Photo by Antoine Julien on Unsplash

Veel verzekeringen werken echter met contracten waar een overmachtsclausule in opgenomen is. Deze is niet van toepassing als je zelf annuleert. Op het moment dat de overheid beslist dat dergelijke evenementen niet kunnen doorgaan is deze clausule wel van toepassing. 

Diezelfde clausule staat in de meeste contracten dat organisaties met externen afsloten. Op die manier moet er niets uitbetaald worden aangezien de overheid heeft beslist dat alles geannuleerd moest worden. Dit is de simpele maar duidelijke reden waarom evenementen zo lang gewacht hebben om over hun annulering te communiceren.