Geplaatst op Geef een reactie

“Metasystemen” – boeiende lezing met blik op de toekomst

Dado Van Peteghem, een bekende naam binnen de digitale consultancysector. Hij is co-CEO van Duval Union Consulting, een bedrijf die andere ondernemingen ondersteunt in het ontwikkelen van duurzame, sociale en vooral digitale strategieën.

Dado gaf de lezing in navolging van de publicatie van zijn nieuwste boek “Metasystems”. In de presentatie ging Dado dieper in op de effecten die Covid-19 heeft gehad op de digitalisering van ons leven. Wat mij daar vooral bijbleef was het feit dat deze crisis voor echte digitalisering heeft gezorgd, ook bij de logste en oudste bedrijven. Deze crisis verplichtte alle bedrijven om de manier van werken drastisch te veranderen en mee te surfen op de digitale golf.

In de presentatie gaat het over 10 verschuivingen die ook in het tijdperk na corona nog een impact zullen hebben. Daar zijn er 4 die ik zeer interessant vond.

The Big gets bigger

Deze gaat over de internetgiganten, denk aan Amazon, Google, Facebook… De grootste internetbedrijven floreerden in deze crisis als nooit tevoren. Amazon nam in deze crisis meer dan 133 000 (!) nieuwe werknemers aan. Wat vooral opvalt is dat de voorspellingen zeggen dat deze internetgiganten ook een grote impact gaan hebben op de gezondheidszorg. Denk aan Amazon Care en Google Health. Ook Microsoft en Facebook beginnen hun pijlen te richten op de gezondheidszorg. Hoe of wat ze precies zullen beteken is nog niet duidelijk. Wat wel duidelijk is, is dat de impact groot zal zijn. 

Waarde in bedrijven 

Ook dit gegeven is enorm interessant. We hechten de dag van vandaag enorm veel belang aan waarden. We pikken het niet meer dat een bedrijf enkel winst als doel heeft, ten koste van de maatschappij. Een groot deel van de werkende bevolking geeft zelfs aan liever minder te verdienen om in een bedrijf te werken met waarden. Het belang van die waarde-creatie zal alleen maar toenemen, bedrijven moeten daar rekening mee houden en hier sterk op inzetten.

E-sports en games

Een derde verschuiving die sterkt opvalt, is de opkomst van E-sports. We zien dat fysieke competities vaker een gelijkaardige online competitie heeft en dat daar grote events rond georganiseerd worden. Ik schreef hier eerder al een artikel over (link). 

We tonen ook een sterkere interesse voor competities in bijvoorbeeld Fortnite. Hier ziet Dadot opportuniteiten voor overheden of andere bedrijven om diensten in een spelvorm te gieten. Kortrijk deed dit onlangs voor hun vaccinatiecentrum. De mensen kunnen een game spelen om zo al eens op voorhand te zien waaraan ze zich kunnen verwachten als ze zich laten vaccineren. (link)

Ten slotte spreekt Dado ook over samenwerkingen en partnerschappen tussen bedrijven. Meer en meer kijkt men met wie er samengewerkt wordt en als ze dezelfde waarden hebben. De dag van vandaag kan men niet alleen meer kijken naar de profit die een samenwerking met zich meebrengt. Het is een must om het partnerbedrijf te kennen en te begrijpen. Daarom is het belangrijk om hier de 3 fases van een relatie op toe te passen.

  • Chat
  • Date
  • Marry

In de eerste fase (chat) toets men wat af en is er de eerste kennismaking. Deze is cruciaal vooraleer men overgaat tot het daten, de tweede fase. Tijdens het daten gaat men kijken welke waarde er gecreëerd kan worden voor beide bedrijven. Vinden ze hier een consensus dan gaan ze over tot de uiteindelijke samenwerking, ze trouwen als het ware. 

Dado benadrukt dat er ook nog een potentiële 4de fase is. Verschillende omstandigheden kunnen ertoe leiden dat er geen gedeelde waarden meer zijn. Is dit het geval, dan kunnen ze de samenwerking stopzetten en spreken we van een scheiding.

Ik vond de lezing enorm inspirerend. Vooral het gedeelte over de samenwerkingen was echt inzichtelijk en vernieuwend. Ik ben blij dat ik de presentatie kon meevolgen!

Links

Dado van Peteghem

Geplaatst op Geef een reactie

Het grondwettelijk recht op inclusie

Deze week keurde de Kamercommissie een nieuwe grondwetswijziging goed. Het recht op inclusie van personen met een handicap is vanaf heden verankerd in de grondwet. Het komt er na een jarenlange trend van bewustzijn rond inclusiviteit. Er is nog steeds een lange weg te gaan, maar op enkele kruispunten koos men voor de juiste richting.

Toen in 2015 de nieuwe beleidsplannen van de Vlaamse Overheid verschenen viel het op dat er in die plannen meer aandacht dan anders ging naar personen met een handicap. Modellen werden ontwikkeld om deze personen meer én vooral gepastere steun te kunnen bieden. 

Het bewustzijn rond de noden van deze personen is de laatste jaren sterk toegenomen. De opkomst van sociale media zorgde ervoor dat minderheden in onze samenleving een sterkere stem kunnen krijgen. Het toenemend bewustzijn bij de overheid zorgde daarnaast ook voor meer mogelijkheden. Zaken als begeleidend wonen en G-sporten kwamen op de radar van de brede bevolking en genieten nog steeds van groeiende aandacht.

Photo by Paul Green on Unsplash

Grote bedrijven en organisaties uit allerlei sectoren voelden dat er meer en meer ingezet moest worden op toegankelijkheid. Dat het recht op inclusie van personen met een handicap nu verankerd is in de grondwet is een stap vooruit, een grote stap. Het zal bedrijven met een openbare service (bv. NMBS, De Lijn) verplichten om werk te maken van hun toegankelijkheid. 

Dat er nog veel werk aan de winkel is bewezen de makers van het programma ‘Factcheckers’ op de VRT. Op veel plaatsen is toegankelijkheid voor mensen met beperking duidelijk nog niet ingebakken. Laat ons hopen dat de trend van het groeiende bewustzijn rond deze problematiek niet afslankt. Laat ons hopen dat trend alleen maar toeneemt. Deze grondwetswijziging is een grote stap vooruit, blijven vooruit gaan is nu de boodschap!

Geplaatst op Geef een reactie

ja of JA? – Een sessie vol geluk

Op woensdag 17 februari volgde ik een interactieve sessie van Frederik Imbo getiteld: ja of JA?

We kregen deze sessie binnen het vak ‘Leiderschap in zelfsturende teams’. Ik vind dit erg passend. In een zelfsturend team is samenwerking the key to success. Een goede samenwerking steunt op zaken zoals empathie, inzicht en begrip in de ander zijn gevoel. Een sessie over geluk en hoe gelukkiger leven past hier dan ook perfect in.

De ganse presentatie was gericht in het krijgen van inzicht in je eigen leven en de mate waarin we ons gelukkig voelden. De boodschap luidde dat we zelf ons geluk in handen kunnen nemen en dat er daar verschillende technieken voor bestaan.

3 dimensies

Volgens Frederik Imbo zijn er 3 dimensies die ons het ultieme en duurzame geluk geven: waarde, plezier en connectie. Die laatste spreekt natuurlijk voor zichzelf. We moeten mensen om ons heen hebben. Famile, vrienden, collega’s, noem maar op. Ze zijn noodzakelijk voor ons geluk.

Daarnaast moet je ook waarde geven aan de zaken die je doet. Die waarde geeft ons een nuttig gevoel, wat ons opnieuw dichter bij geluk brengt. 


Ten slotte is er ook nog die derde dimensie. In alles wat we doen, of toch zoveel mogelijk, moeten we plezier vinden. Toffe dingen doen maakt ons gelukkiger.

Photo by Stan B on Unsplash

Huurder of eigenaar van je leven?

Een interessante vraag die aan bod kwam tijdens de sessie was de volgende: Ben je een huurder of eigenaar van je leven? Een huurder is iemand die zijn geluk laat afhangen van anderen en de omstandigheden om zich heen. Een eigenaar van zijn leven doet dit niet. Deze pakt het heft in eigen handen en stelt zichzelf verantwoordelijk voor zijn geluk.

Ben je nu beter een huurder, of toch een eigenaar? Daar is geen eenzijdig antwoord op. Een huurder geniet van de dingen om zich heen en dat is waardevol. Een eigenaar probeer ook zelf invulling te geven aan zijn of haar behoeften. Een combinatie is dus ideaal.

Zelf ben ik meer een eigenaar van mijn leven, wat niet altijd positief is. Het is een uitdaging voor mezelf om meer te kunnen genieten van de dingen die om me heen gebeuren.

Tot slot

Zelf ben ik best een gelukkig persoon. Zoals ik hierboven al aangaf ga ik erop letten om nog meer te genieten van de zaken om me heen. Maar als ik concludeer kan ik zeker stellen dat ik waarde heb in mijn leven, mensen om mij heen en veel vreugde. Iets wat de dag vandaag zeker niet altijd even gemakkelijk is, ik prijs mezelf gelukkig!

Interessante links

Geplaatst op Geef een reactie

Gratis workshop jongeren – Kritisch omgaan met sociale media

Na het zien van de documentaire ‘The Social Dilemma’ op Netflix voelde ik dat het belangrijk is dat men de jeugd leert hoe ze moeten omgaan met sociale media en hoe apps als Facebook, Instagram en TikTok werken. Vanuit dat besef ben ik gaan onderzoeken hoe de jeugd omgaat met sociale media (klik hier om de resultaten van dit onderzoek te bekijken) en vanuit dat onderzoek ontwikkelde ik een kant-en-klare workshop die leerkrachten of ikzelf kunnen geven in het middelbare onderwijs. Leerkrachten hebben amper tijd om zelf zo’n workshop in elkaar te steken, vandaar dat ik ze helemaal heb aangepast zodat ze direct gebruikt kan worden. In de workshop behandelen we elementen van sociale media. Op een interactieve manier plaatsen we die elementen in een maatschappelijke context en tonen we aan waar de valkuilen zijn.

U kan de workshop zelf geven (GRATIS) of mij laten komen om ze te geven (2 euro/per deelnemer). Dit kan zowel online als offline. Interesse? Vul dan onderstaand formulier in:

Preview workshop sociale media
Geplaatst op Geef een reactie

Jongeren en sociale media? Een gelukkig huwelijk?

Sociale media, 20 jaar geleden wist niemand wat het was, maar de dag van vandaag is het alomtegenwoordig. Het zette gans onze sociale omgang op zijn kop en ook nu, in tijden van lockdowns en afstand houden blijken apps als Instagram en Snapchat noodzakelijk om verbinding te houden. De volwassenen van nu leerden deze apps maar op latere leeftijd kennen, maar de jeugd van tegenwoordig groeide hier mee op. Tijd om te onderzoeken hoe die jeugd omgaat met sociale media, welke apps ze vooral gebruiken en als ze ook de gevaren van sociale media inzien.

Wie nam deel? 

De bevraging werd op 24 december verstuurd en in minder dan 5 dagen vulden 70 personen de bevraging in.

De focus lag op jongeren tussen 12 en 16 jaar, 4,4% van de jongeren die de bevraging invulden was ouder dan 16 jaar. Voornamelijk meisjes vulden de enquête in (75%), al valt het aandeel van de jongens (25%) niet te onderschatten.

Wat leert de bevraging ons?

Alle deelnemers gaven aan sociale media te gebruiken, al bleek er geen enkele app te zijn die door iedereen gebruikt wordt. Facebook, ooit de meest populaire onder jongeren, wordt door slechts 32,4% van de jongeren gebruikt. De meest populaire apps zijn WhatsApp (98,5%) en Instagram (94,1%). 

TikTok, de meest recente app in het lijstje, staat op de vierde plaats. 86,8 procent van de jongeren geeft aan deze app te gebruiken. 

Eén van de meest opvallende resultaten komt op de vraag hoeveel uur ze per dag op sociale media spenderen. 35,5% van de deelnemers geeft aan meer dan 3 uur te spenderen op sociale media. Dat is bijna 1/6 van hun dag. Rekening houdend met het feit dat hun slaapgedrag en het naar school gaan gemiddeld 2/3 van hun dag inneemt, dan brengen ze ongeveer de helft van hun vrije tijd door op sociale media. Verslaafd of niet, dit is ongelooflijk veel.

Verslaafd of niet, de helft van je vrije tijd online doorbrengen is enorm veel.

Het grootste deel van de deelnemers (42,6%) geeft zelf aan 2 tot 3 uur per dag op sociale media te zitten. Dit blijft ongelooflijk veel, al duidt dit niet meteen op een verslaving zegt Dick Trubendorffer van kliniek Trubendorffer. Doordat sociale media relatief nieuw is, blijft het moeilijk om concrete verslavingscriteria op te stellen. Men spreekt van een verslaving als het de rest van je leven (school, vrienden, thuis…) negatief beïnvloedt. Dit is subjectief en moeilijk te ontdekken via deze bevraging. 

In de enquête gingen we ook dieper in op het geluksgevoel dat sociale media je brengt. De hypothese die ik hier had vooropgesteld bleek niet te kloppen. Ik dacht dat meer mensen gingen aangeven ongelukkiger te zijn na het gebruik van sociale media. 55,9% gaf echter aan gelukkiger te zijn, 42,6% voelt zich neutraal na een bezoek aan apps als Instagram of TikTok. 

“Mijn hypothese klopt niet, de jongeren voelen zich niet ongelukkiger na een bezoek op sociale media.”

In het laatste deel van de bevraging gingen we dieper in op de gevaren van sociale media. Op de eerste vraag mochten ze aangeven als ze soms vreemde berichten kregen. Maar liefst 39,7% van de jongeren antwoorde positief op deze vraag. Daarvan was 77,8% vrouwelijk. Het grootste deel van deze berichten zijn seksueel getint (36%).

In de laatste vraag konden ze aangeven wat zij zelf denken dat de grootste gevaren van sociale media zijn. 64,4% heeft schrik dat de bedrijven achter deze apps teveel weten over hen. 58,8% heeft schrik dat ze verslaafd kunnen worden en 44,1% vindt dat fake news één van de grootste gevaren is.

Alle resultaten vind je in deze korte video:

Conclusie

Deze bevraging staaft voor mij de bewering dat het van groot belang is dat de jongeren beter leren omgaat met sociale media. Het belang van deze apps neemt enkel toe en het is noodzakelijk om jongeren te onderwijzen over de gevaren van sociale media en hoe ze hier het best mee kunnen omgaan.

Op basis van deze bevraging werkte ik een interactieve workshop uit voor jongeren tussen 12 en 16 jaar. Meer info vind je hier

Geplaatst op Geef een reactie

ETW Webinar – empower and invest

We zitten nog steeds in ons kot en van daaruit volgen we ook enkele netwerkevents. Ik volgde het ETW webinar , gegeven door Elio Mondello, de CEO van Mondosol. De ETW slaat op Empower Tour Worldwide. In de webinar ging Elio dieper in op hoe je investeringen best afweegt.

De uitleg deed hij aan de hand vaan een online game genaamd “Cashflow”, wat die event een pak interactiever maakte. Een leuke manier om om te gaan met de online afstandelijkheid. Deze game stond helemaal in het deken van de gedacht: “Al doende leert men.”

Het probleem dat al vaker terugkwam bij deze online events is dat er weinig ruimte is tot netwerken. Je zag wel wie er aanwezig was voor dit webinar, maar je had niet de mogelijkheid om met elkaar te praten of op een bepaalde manier te weten te komen wat de anderen deden in het dagelijkse leven. De game was de enigste vorm van interactie.

Al bij al was dit een leuk event om de zondag mee te beginnen, maar zeker en vast niet het meest het geschikte netwerkevent.

Geplaatst op Geef een reactie

Netwerkevent 4: start-up zoek stagiair

Voor een nieuw netwerkevent was ik op zoek naar een origineel gegeven. Dit vond ik via VOKA. Een hele reeks start-ups kwamen hun bedrijf voorstellen aan studenten, dit met de bedoeling om stagiairs aan te trekken. Ik ben niet meteen op zoek naar een stageplaats, maar ik vond dit gegeven zeer interessant om nieuwe organisatie en projecten te leren kennen. Ik pikte er zelfs 2 uit die interessant kunnen zijn voor Allée.

In het totaal waren er 17 start-ups. Het event startte met hun pitches. Tussen de pitches door was er af en toe een kort intermezzo. Zo moesten we op een gegeven moment recht gaan staan om te springen en zo wild mogelijk te bewegen. Even het bloed door de aderen laten stromen!

Ik vond het gegeven van dit event erg leuk. Het waren eens niet de gevestigde bedrijven die hun expertise deelden, maar enkel en alleen start-ups. Velen waren zelf nog zoekende en dit was leuk omdat wij zelf ook in die start-upfase zitten.

Dit event toonde ook het grote nut die stagiairs hebben voor start-ups naar boven. Ze hebben een grote meerwaarde voor bedrijven en hun jonge en flexibele ingesteldheid passen perfect bij start-ups.

Geplaatst op Geef een reactie

Naar nieuwe business modellen in de digitale transitie – een webinar van Paul Grefen

Als student netwerkeconomie is het volgens de docenten interessant om af en toe webinars te volgen over heel uiteenlopende thema’s. Dat het vaak een meerwaarde is staat vast. Voor het vak Organisatie, proces en tools moesten we een webinar volgen die gegeven werd op de Virtual Supply Chain Innovation 2020.

Ik koos ervoor de keynote te volgen die ging over hoe je naar nieuwe businessmodellen gaat in de digitale transitie. Het werd gegeven door Prof. dr. ir. Paul Grefen. Ik had graag een webinar gevolgd die iets meer bij mijn ruggengraatproject aansloot, maar dit was degene die het dichtst kwam bij onze core business.

Op zicht was dit webinar best wel interessant, mocht het niet zijn dat de meeste info niet erg nieuw was. Een interessant insteek die de spreker deed was dat je als bedrijf niet per se moet focussen op het beter doen van wat je al doet, maar wel over nieuwe waarden waarop je kan inzetten en waarin je kan verbeteren. Daarnaast legt de spreker ook de nadruk op het uitwisselen van data en gegevens en om samenwerkingen te gebruiken om te verbeteren.

Een reflectie schrijven is altijd interessant. Het is een blok tekst die ons als schrijver de mogelijkheid geeft om vrijuit te spreken over ons gevoel bij een topic of opdracht. Ik moet toegeven dat deze opdracht enorm zinloos was voor mij, het was opnieuw een druppel in een vat dat al licht aan het overlopen is. Opnieuw IT was mijn eerste gedacht, opnieuw dat digitale, kunnen ze vanuit school niets nieuws bedenken? Onze richting zit vol IT, veel te veel als je het mij vraag. Er is geen evenwicht meer. Data is belangrijk, het digitale aspect is cruciaal, maar soms is het te veel. Webinars zijn boeiend, maar moet dit nu echt zodanig eng bekeken worden? Moet dit nu echt verplicht opnieuw over de digitale transformatie gaan. Ik had gehoopt dat onze richting breder keek, een gemiste kans. En deze gemiste kans maakt het voor mij erg moeilijk om positief te zijn over deze opdracht, hoe interessant het topic ook is.

Ik schreef ook nog graag een woordje over de spreker. Paul Grefen is een academisch onderzoeker en docent aan de universiteit van Eindhoven. Zijn onderzoeken zijn voornamelijk op het gebied van digitale bedrijfssystemen. Naast zijn academische carrière is hij ook consultant in het bedrijfsleven.

Geplaatst op Geef een reactie

Onze missie formuleren met hulp van Lego

Met onze organisatie wilden we onze missie schrijven. Dit is absoluut geen gemakkelijke opgave, hierdoor waren we erg blij dat we deze missie eens op een andere manier konden benaderen. Die andere manier was creatief en uitdagend. We kregen een random selectie van Legoblokken. We moesten daarna elk voor ons zelf de waarden van het bedrijf visualiseren met Lego. We deden dit onder begeleiding van Frank Vanhamel.

Het was een fijne opdracht en zonder dat ik het zelf doorhad, maakte ik de waarden van ons project duidelijk. Het was een opdracht die verhelderend werkte en die het uiteindelijk gemakkelijker maakte om onze uiteindelijke missie en visie te formuleren. Wat het nu geworden is kan je binnenkort te weten komen, daarvoor is het nog even wachten. Je kan onze Lego-opstelling hieronder terugvinden, zo weet je al in welke richting we gaan.

Meer info? Klik hier.

Geplaatst op Geef een reactie

Peptalk: one day or day one, you decide!

Ik besloot eens een ander soort netwerkevenement te bezoeken. Dat deed ik uiteindelijk op 15 oktober. Het was een evenement dat gehost werd door Start & Go. Het was een online-evenement waar Olivier Verhaeghe kwam spreken over zijn verhaal als ondernemer, topsporter, vader…

Olivier is iemand met een groot doorzettingsvermogen en extreme zelfdiscipline. Hij is een loper, hij liep al meerdere marathons en ultraruns, waaronder de Spartathlon in Griekenland. Hij is ook zelfstandig boekhouder.

De peptalk ging voornamelijk over de mens, en over onze capaciteiten. Veel mensen hebben vaak het gevoel dat ze iets niet gaan kunnen, of dat ze het te druk hebben. Maar telkens opnieuw blijkt dat we als mens tot ongelofelijke zaken in staat zijn. Vaak maken we onszelf dingen wijs die ons uiteindelijk tegenhouden.

Ik vond deze talk van Olivier enorm inspirerend en hij deed me zin krijgen om opnieuw te beginnen lopen. Hij heeft een goed punt als hij zegt dat we soms meer moeten doorzetten, ook als het wat minder gaat! Een mindswitch is hier heel belangrijk, gewoon even de knop omdraaien!